tiistai 9. elokuuta 2016

Kansallisuuden ja rajojen merkitys


Nykyinen rajaton, uskonnottomuutta kohti kurkottava unelmamaailma on tukehtumassa paradoksiinsa. Eliitti on säätämässä yhä uusia sääntöjä ja valvontaa lisätään, jotta massat käyttäytyisivät niin kuin ohjekirjassa on väitetty. Väkivallantekojen lisääntyessä ja liittyessä entistä räikeämmin tietyn uskonnollisen käsityksen kannattajiin ovat euvostoideologien hellimät haavekuvat törmänneet entistä useammin kehitystä kritisoiviin äänenpainoihin. Kapinalliset ajatukset ovat alkaneet muistuttaa niin paljon puheita ”keisarin vaatteista”, että ajatusrikollisten jahtaamisesta on tullut yhä enemmän viranomaistemme päätehtävä.

LexOrwell. Nykypäivän ajatusrikollisjahti seurailee jo kliseen-
omaisesti orwellilaista esikuvaansa. Myös kirjoittaminen saa
viranomaisilta yhä tiukemman pakkopaidan käsi käxdessä ulkoa
tuotettujen etnisten jännitteiden kasvaessa.
Kuva Wikimedia Commons
Vaiennettu kritiikki löytää aina lopulta purkautumistiensä. Vastaliike on sitä radikaalimpi ja mullistavampi, mitä sinnikkäämmin mielivaltaisesti ylläpidetty ideologia on kaivautunut asemiinsa ja tukahduttanut kritiikin. Tietyt ylilyönnit lienevät osoitus epätoivosta ja tarpeesta ylittää tukahduttava vaikenemisen muuri. Kun vanhat ja ”viisaat” vaikenevat äänessä ovat kiihkeät ja ajattelemattomat. Joku kuitenkin jossain vaiheessa tarttuu toimeen päädyttyään tilanteeseen, jossa ei ole enää mitään menetettävää. Mainiosti ennenkin maailmamenoa analysoinut Timo Vihavainen tulee hahmotelleeksi yhteiskunnallisen rappeutumisemme pääpiirteitä käsitellessään väärinajattelija Sebastian Tynkkysen kirjoitusten esitutkinnan pohjalta nykypäivän ajatusrikosten taustoja. Tynkkysen kohtaloa pohdiskellessa on syytä mainita blogisti Yrjöperskeles ja hänen  mainio visionsa lähitulevaisuuden paarialuokasta. Eli "holtittomasti" mielipiteitään ilmaisevasta euvostokansalaisdesta tulee hyi! Vihavaisen tekstistä on syytä nostaa esille joitain kohtia, jotka ilmaisevat saman, jota olen itsekin useassa keskustelussa pyrkinyt tuomaan esille:

"Jos ihmiset perustavat valtion, he samalla myös ottavat itselleen vallan hoitaa keskinäisiä asioitaan ja suhteitaan ulkomaailmaan. Tähän valtaan kuuluu tietenkin myös päättäminen siitä, keitä rajojen sisäpuolelle halutaan ottaa."

"Valtio, joka ei kykene estämään tunkeutumista alueelleen, on epäonnistunut. Valtio, joka ei edes halua sitä tehdä, on tehnyt moraalisen konkurssin ja loppunsa ansainnut."

"Maahanmuutto vastoin kantaväestön enemmistön tahtoa eli tunkeutuminen suvereenin valtion alueelle ilman lupaa on luonnoton tilanne. Jatkuessaan massamittaisena se merkitsee maan valloittamista, mitä a priori voi pitää vihamielisenä tekona, elleivät tulijat ole sitoutuneita samoihin arvoihin ja periaatteisiin kuin kantaväestö."

Ellei nyt seuraamamme ajatusrikollisten jahti ole tyranniaa niin kaukana ei todellakaan olla. Paperiton marssi rajojen ylitse on miehitys ellei valtiota ole sitten tyystin lakkautettu. Samalla nousee väistämättä mieleen kysymys päättäjiemme verotusoikeuden ja lainsäädännön legitimiteetistä valtion häipyessä johonkin horisonttiin ja globaalien suuryritysten astuessa näyttämölle.

Paradoksina ultrasuvaitsevaisuudelle nykyään annetaan tilaa maailmankäsitykselle, jonka mukaan tietystä uskomuksesta luopujat on sallittua jopa teloittaa. Jos joskus enemmistö meistä havahtuu huomaamaan tilanteen mielettömyyden, lienee myöhäistä oivaltaa, että valtion rajat ja kansallisuusrajoitukset olisivat olleet se fyysinen este, jonka olisi pitänyt meitä moiselta suojata. Pitäessään portit lähellä omaa kansaa ja päätäntävallan omalla kynnyksellä mahdollisuudet huolehtia kohtalostaan pysyvät huomattavasti parempina kuin antautumalla globaalin unelman orjaksi. Rajojen puolustaminen kuuluu jakamattomasti omalle valtiolle eikä sitä voi ulkoistaa millekään toiselle taholle tai suvereniteetti ja olemassaolonoikeus on todella luovutettu pois. Nykyään yleisesti halveksitun kansalaisuuden ynnä rajojen merkitys on juuri siinä. Paperiton maahanmuutto ja uskonkäsitysten kritiikitön sekoittaminen on kulttuurin ja populaation kannalta vastuutonta.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti