torstai 21. huhtikuuta 2016

Terveydenhoidon uudistukseen mallia Afrikasta?


Maassamme tuskin on monta uudistusta, jotka ovat herättäneet samanlaista kauhunsekaista epätietoisuutta kuin kohuttu sote. Poliitikot ja kansalaisjärjestöt ovat vatvoneet suhtautumistaan sote-alueiden määrään ja sairaalapalvelujen tulevaan toteutukseen. Yhä harvempaan asutussa pohjoisessa yhteiskunnan toimivuus tullee tiivistymään esimerkiksi kysymykseen siitä, millainen matka täytyy taivaltaa lähimpään sairaalaan. Etelä-Afrikasta olisi tarjolla mielenkiintoinen malli terveydenhoidon turvaamiseksi supistuvan palveluverkon puitteissa: sairaalajuna.
Valtiovalta voisi samalla tehostaa rataverkon käyttöä niilläkin osuuksilla, joilla matkustajaliikenne ei ole katsottu kannattavaksi. Lahjoituksin toimiva Afrikkalainen sairaalajuna tarjoaa muun muassa silmäklinikan, apteekin ja perusterveydenhuollon palveluja. Jopa silmälasit valmistetaan junassa. Tässä saattaisi olla ratkaisu kalliiden, kiinteiden sairaalarakennusten ylläpidolle muuttotappioseuduilla. Mikäli rataverkkoa täytyisi jonkin verran täydentää, se palvelisi terveydenhoidon lisäksi koko yhteiskuntaa. Juna veisi tarvittaessa potilaat logistisesti parhaiseen paikkaan sijoitetulle vuodeosastolle ellei hoitotoimenpiteitä voida hoitaa päiväkirurgiana liikkuvan laitoksen seistessä asemalla. VR:n tyhjentämät lipunmyyntihallit voisivat toimia odotushuoneina ja vastaanottotiloina.

Liikkuvan sairaalan henkilökuntana voisi olla paras mahdollinen erikoisosaajien joukko. Näin myös syrjäkylien asukkaat pääsisivät ajoissa johtavien spesialistien tutkittaviksi. Afrikkalaisessa mallissa mukana ovat ulkomaalaiset järjestöt ja vapaaehtoiset. Yhtiöittämisen ja yksityistämisen ollessa meillä valtiovallan hoitamien toimintojen kehittämisen periaatteena sairaalajunan kokemukset Afrikasta voisivat olla valmistautumista vallanpitäjiemme valitseman avustus- ja vapaaehtoisvetoisen kansanterveyshuollon toteuttamiselle. Köyhtyvä provinssimme ei ilmeisesti kuitenkaan kykene loputtomiin takertumaan menneisiin rakenteisiin.

Tällainen uudistus tosin olisi kenties liian konkreettinen muutos, ja sairaalanjohtajien sekä hallinto- ja talouspäällikköjen virkoja ilmeisesti lakkaisi. Mielenkiintoista silti olisi kuulla asiantuntijoiden eli siis hoitotyötä tekevien kommentteja asiasta. Joka tapauksessahan yhteiskunnassamme on vahva henki siitä, että voimavaroja pyritään priorisoimaan pois julkisten sairaaloiden ylläpidosta yksityisten klinikoiden noustessa kasvukeskuksiin kuin sienet sateella. 


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti